Actueel

Nieuws

* Molen geopend tijdens Friese Sleepbootdagen Woudsend!

Tijdens de Friese Sleepbootdagen van 3 t/m 5 mei 2024 is onze molen natuurlijk geopend. Op vrijdagavond zal de molen al draaien tijdens de officiële opening. Op zaterdag en zondag is de molen ook daadwerkelijk te bezoeken. De openingstijden zijn als volgt:

 • Zaterdag 4 mei: 9:00 tot (minimaal) 18:00 uur;
 • Zondag 5 mei: 10:00 tot (minimaal) 17:00 uur.

* Update stukjes dorpskrant Woudsend over molen De Jager (update t/m maart 2024)

Betreft maandelijkse verhalen in de dorpskrant van Woudsend (De Driuwpôlle) over de molen. De verhalen zijn te vinden op deze pagina.

IMG-20200908-WA0006

* Statistieken van het jaar 2023

Hierbij de bijgehouden statistieken van de jaren 2018-2023. Doordat de molen in het voorjaar van 2023 bijna twee maanden stilstond door herstelwerkzaamheden, zijn het aantal draaiuren en omwentelingen wat minder dan de voorgaande jaren. Op naar een mooi 2024!

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Uren open 557 606 579,5 667 655,5 626,75
Uren onbelast gedraaid 96 205 298 265,75 257 187,5
Uren belast gedraaid 185 198 164 127,25 148,75 114,75
Uren totaal gedraaid 281 403 462 393 405,75 302,25
Omwentelingen wieken 188292 261339 313038 254024 256663 201167
Meters gezaagd 234 266 224,5 177,15 165,25 126,9
Aantal bezoekers 2754 4004 1253 1763 3257 2395

* Werkzaamheden groot onderhoud afgerond!

In mei 2023 hebben De Molenmakers uit Tzummarum het groot onderhoud aan onze molen afgerond. De nieuwe windpeluw is toen geplaatst en afgewerkt. De oude balk – liggend onder de hals – was aan vervanging toe. De nieuwe is een eigen gezaagde eiken balk. Binnen twee weken was deze klus geklaard.

Daarna volgde het doorhalen van de beide roeden (wieken). Bij het doorhalen worden de roeden gecontroleerd, beoordeeld en behandeld. Ook dat is afgerond. Daarmee zitten er vier fases van groot onderhoud op!

Fase 1: vervangen 2 fokken en restaureren 2 fokken

Fase 2: vervangen grote spruit

Fase 3: vervangen windpeluw en toebehoren

Fase 4: doorhalen en behandelen roeden

Al deze werkzaamheden zijn mede mogelijk gemaakt door: Molenfonds, TBI Fundatie, Bouwcultuurfonds, P.W. Janssens Fonds, Dinamofonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Hendrik Mullerfonds, Juckema Sideriusfonds, Meindersma-Sybenga en Van Helomastichting.

We zijn alle fondsen zeer dankbaar!

Terugblik op 2022

Een triest einde van 2022

Alweer is er een jaar voorbij gevlogen. Na twee coronajaren mochten we de molen weer helemaal openstellen voor onze bezoekers. 2022 leek dan ook een jaar om met een goed gevoel op terug te kijken. Echter werden we eind december flink opgeschrikt door het overlijden van collega molenaar Jaap van Driel. Jaap was al meer dan 40 jaar actief op onze molen en het verlies was en is een enorme klap voor ons allemaal. Er volgt nog een in memoriam over Jaap. Jaap werd 76 jaar.

Cijfers 2022

Nu is ook het moment om terug te kijken naar de cijfers van afgelopen jaar. Al tig jaren houden we een logboek bij, waarin we onze belevenissen bijhouden. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de volgende generaties om een beeld te geven van hoe wij als molenaarsploeg het een en ander aanpakken en beleven.

De laatste jaren houden we bovendien onderstaande statistieken bij. Het moge duidelijk zijn dat het aantal bezoekers flink is gestegen na twee jaren met corona. Het aantal draaiuren is redelijk stabiel, want na corona laten we de molen vooral op de zaterdagavonden graag doordraaien in de avonduren. Dat blijft toch een prachtig gezicht. Ook het zagen van hout gaat onverminderd door.

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Uren open 494 557 606 579,5 667 655,5
Uren onbelast gedraaid 55 96 205 298 265,75 257
Uren belast gedraaid 161 185 198 164 127,25 148,75
Uren totaal gedraaid 215 281 403 462 393 405,75
Omwentelingen wieken 145654 188292 261339 313038 254024 256663
Meters gezaagd 270 234 266 224,5 177,15 165,25
Aantal bezoekers 1608 2754 4004 1253 1763 3257

* Youtube filmpje van onze molen (april 2022)

Onlangs is door Germ-Jan Dotinga een filmpje opgenomen rondom onze houtzaagmolen. Kijk en geniet van de molen en zijn omgeving!

* Terugblik op het jaar 2021

Hierbij de hoogtepunten van het afgelopen jaar:

 • Doordat we in januari 2 partijen stammen ontvingen van de gemeente, deed het volle balkengat bij de molen een beetje denken aan de tijd dat er beroepsmatig werd gezaagd door de Nauta’s.
 • In het voorjaar werden 2 van de 4 fokken vervangen door De Molenmakers BV. De andere 2 fokken werden hersteld en na een schilderbeurt weer teruggeplaatst.
 • De fokken waren dan wel vernieuwd/hersteld, er staan nog meer onderhoudswerkzaamheden op de planning: het vervangen van de lange spruit en de windpeluw (zelf gezaagd). De planning hiervoor is voorlopig februari/maart 2022. Een hele klus en ook erg kostbaar, maar in april 2021 ontvingen we het bericht dat we van het Molenfonds ruim € 20.000,- subsidie krijgen! Hierop volgde een mooi artikel en korte reportage van Omrop Fryslân.
 • In de loop van het jaar ontvingen we ook nog subsidies van diverse andere fondsen. We zijn deze fondsen allemaal erg dankbaar en we hopen op een goede en vlotte restauratie.
 • In april en mei werd door schildersbedrijf Ganzinga alle raamkozijnen, dakgoten en windveren geschilderd. Daar knapte de molen al een heel eind van op, maar er volgde nog meer.
 • Op 29 mei beleefden we namelijk toch wel een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Toen is door een groep vrijwilligers en vrienden de hele molenschuur en een deel van de droogschuur geschilderd in het kader van NL Doet. Een prachtige dag waarbij de betrokkenheid bij de molen erg duidelijk werd. Onze molen zag er weer als nieuw uit en kan er weer jaren tegenaan!
 • In de zomermaanden is het rondom de molen weer druk met kinderen van de zeilschool, maar de molen mocht ook weer volledig open voor bezoek. Naast het rondleiden van bezoekers was er ook veel belangstelling voor onze producten. De vrijwilligers maakten vele bankjes, tafeltjes, broodplankjes, vogelhuisjes en ga zo maar door. De inkomsten hiervan konden we goed gebruiken voor het onderhoud aan de molen.
 • Eind augustus haalde de molen weer flink het nieuws, maar ditmaal was de aanleiding minder leuk. Door een flinke regenbui van ruim 100 mm kwam de werkplaats geheel onder water te staan. Dat gold ook voor de machines. Gelukkig zijn deze gered van de ondergang door secuur werk van onze vrijwilligers. Eind goed, al goed!
 • In het kader van ‘Simmer yn Fryslân’ maakte Omrop Fryslân in de zomer een prachtige reportage van Woudsend en o.a. op onze molen.
 • De uitstraling van de molen was al flink verbeterd door het diverse schilderwerk, maar het De Jager bord hing er nog wel in vervallen staat. In december is er een nieuw bord opgehangen welke voor lange tijd zal blijven schitteren aan de NO-zijde van de molen.
 • 2021 was natuurlijk ook het jaar van de nodige coronamaatregelen, maar desondanks hebben we toch veel bezoekers mogen ontvangen en rondleiden. In het overzicht hieronder kunt u het aantal bezoekers van afgelopen jaar terugvinden.
 • Tot slot willen we nog even benadrukken dat telkens blijkt hoe waardevol de molen voor de Woudsender omgeving is. De betrokkenheid bij de wateroverlast, de complimenten over een draaiende molen en de vele prachtige foto’s die voorbij kwamen. Zowel in de zomer als in de winter werden er prachtige foto’s geschoten. Daar genieten we graag van mee! Hieronder een exemplaar van een paar weken terug met ijsvorming.

Druk op de foto voor de beste kwaliteit.

De statistieken van de afgelopen 6 jaar:

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uren open 485 494 557 606 579,5 667
Uren onbelast 53 55 96 205 298 266
Uren belast 147 161 185 198 164 127
Uren totaal 200 215 281 403 462 393
Omwentelingen 139353 145654 188292 261339 313038 254024
Meters gezaagd 206 270 234 266 224,5 177
Aantal bezoekers 2619 1608 2754 4004 1253 1763

* Goed nieuws! Mede dankzij een mooie bijdrage van het Molenfonds is groot onderhoud aan de kap van houtzaagmolen De Jager in Woudsend mogelijk.

Het Molenfonds heeft onlangs € 20.720,- beschikbaar gesteld voor groot onderhoud aan de kap van de molen. De windpeluw en de lange spruit zijn aan vervanging toe, de voeghoutkoppen moeten worden hersteld en ook het rietwerk op de kap verdient de nodige aandacht.

Zoals al eerder op onze Facebookpagina is vermeld, is de nieuwe eiken balk voor de windpeluw in de molen gezaagd. Deze ligt inmiddels te drogen in de droogschuur. De boom is eerder geschonken door de gemeente De Fryske Marren. De nieuwe lange spruit wordt van bilinga gemaakt.

We verwachten dat deze werkzaamheden in het voorjaar van 2022 gaan plaatsvinden.

Overig onderhoudswerk

Naast de bovengenoemde werkzaamheden zijn er ook dit jaar al diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en volgt er nog het een en ander. Er zijn 2 nieuwe fokken en 2 herstelde fokken geplaatst door De Molenmakers BV uit Tzummarum. Ook is er klein herstelwerk uitgevoerd.

Nog voor de zomer van 2021 wordt de molen voor een deel geverfd. Het stellinghek, de buitenkozijnen, de dakgoten en windveren worden door een professionele schilder uitgevoerd. De molen- en droogschuur (tot aan de dakgoten) wordt in het kader van NL Doet met diverse vrijwilligers geverfd; vooralsnog op zaterdag 29 mei. Hiervoor ontvangt de molen een bijdrage van het Oranjefonds. Een hele klus, maar ook een hele leuke!

Om alle reguliere onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren, ontvangt de molen subsidie van de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed, de provincie Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân. Om de totale financiën rond te krijgen, liggen er ook nog aanvragen bij andere fondsen.

Bij het opstellen van de plannen wordt Stichting Houtzaagmolen De Jager geadviseerd en ondersteund door Van Reeuwijk Bouwmeester uit Arum.

Statistieken coronajaar 2020, vergeleken met overige jaren

2020 was een bijzonder jaar, waarin de molen maar beperkt open kon zijn voor publiek. Dat is ook terug te zien in de cijfers. Zo goed als alle evenementen werden afgelast. Toch heeft de molen voldoende gedraaid en gezaagd. Ook dat is in onderstaand overzicht te zien. In december bereikten we de mooie grens van 300.000 omwentelingen!

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Uren open 465 446 485 494 557 606 579,5
Uren onbelast 57 49 53 55 96 205 298
Uren belast 134 169 147 161 185 198 164
Uren totaal 191 217 200 215 281 403 462
Omwente-lingen 132545 163636 139353 145654 188292 261339 313038
Meters gezaagd 180 245 206 270 234 266 224,5
Aantal bezoekers 2330 1469 2619 1608 2754 4004 1253

* Prachtige foto’s van de molen in de verlichting

Foto molen in het licht 3 Foto molen in het licht 2 Foto molen in het licht 1

Foto’s zijn gemaakt door Fiona van Netten-Dijkstra (Fioto Fotografie) en Thea de Jong (In Thea Momintsje).

* Opnames RTL 4 programma ‘Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven’

Op donderdag 1 oktober zijn er opnames gemaakt op de molen voor het programma ‘Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven. Het proces van de boom uit bijvoorbeeld de tuin tot een mooi product voor in je huis of tuin is hierbij in beeld gebracht. De uitzending was op woensdag 14 oktober en donderdag 15 oktober (herhaling). Via je de onderstaande link (en inlog via RTL XL) is het programma terug te zien. Het stukje over de molen is te zien van minuut 19:10 tot 24:25.

De link: https://www.rtlxl.nl/programma/eigen-huis-tuin-lekker-leven/90a9d44a-d67e-3553-b595-7d605468b2ae?fbclid=IwAR24jQXnh36X4FIVaTeBvYs4DJujOBkMpoBjBD-PEg41Zo2zWqZQj8OlHnk

Mooie promotie voor onze molen, Woudsend en de (houtzaag)molens in het algemeen!

* Mooie beelden van Fryslân fan Boppen (21-04-2020)

Maandag 20 april zijn er mooie beelden gemaakt d.m.v. een drone. Op dinsdag 21 april waren de beelden, met o.a. Woudsend en de molens, te zien op Omrop Fryslân. Het tijdelijke programma heet Fryslân fan Boppen. Dit is gedaan om de inwoners van Friesland een hart onder de riem te steken in deze tijd. Met een draaiende molen en een mooie boodschap naast de molen, hebben we ons steentje bijgedragen. Hieronder de beelden van Woudsend, waarop beide molens prachtig in beeld zijn gebracht!

* Terugblik op het bijzondere jaar 2019

Waar moeten we beginnen? 2019 was in ieder geval het jaar van het 300-jarige bestaan van de molen, Het Molenhuis en de rest van het complex. Dit hebben we 14 september gevierd en het feest was een groot succes. Erg uniek, zo’n molen van 300 jaar oud. We hopen er nog vele jaren van te kunnen genieten en ook de generaties die na ons volgen. De zeilschool viert dit jaar trouwens haar 50-jarige bestaan. Ook al een mooie mijlpaal.

Een ander hoogtepuntje was de filmavond in de molen, afgelopen december. Voor het eerst werd de helft van de zaagschuur omgetoverd tot bioscoop. Daarmee waarschijnlijk ook meteen één van de oudste bioscopen. De 50 beschikbare kaarten waren binnen 2 dagen verkocht en meer dan een oproepje op Facebook bleek niet nodig. Het leverde veel positieve reacties op, dus een vervolg hierop gaat er wel komen. Foto’s staan op onze Facebookpagina.

Hieronder een overzicht van statistieken van de afgelopen 6 jaar. Dit bevestigt het mooie jaar 2019. Veel meer uren gedraaid, daardoor meer omwentelingen en heel veel bezoek (!). Alle molendagen – zowel landelijk als regionaal – zijn erg goed bezocht, maar ook de vele evenementen in ons dorp. Vaak zat het weer erg mee (ook de wind).

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Uren open 465 446 485 494 557 606
Uren onbelast 57 49 53 55 96 205
Uren belast 134 169 147 161 185 198
Uren totaal 191 217 200 215 281 403
Omwentelingen 132545 163636 139353 145654 188292 261339
Meters gezaagd 180 245 206 270 234 266
Aantal bezoekers 2330 1469 2619 1608 2754 4004

* Een prachtig jubileum!

Hierbij nog een filmpje van het gehele weekend, gemaakt door Leo Harland.

Zaterdag 14 september was het groot feest op de molen. Toen werd het 300-jarige jubileum van de molen en Het Molenhuis gevierd. Onder geweldige weersomstandigheden was een prachtige opening door Koperguod en burgemeester Jannewietske de Vries te aanschouwen. Vervolgens waren er diverse lezingen/presentaties en oude ambachten te bezichtigen. Vanaf 15:30 uur was er matinee, met muziek, drankjes en hapjes. Iedereen sprak van een zeer geslaagde dag. De wind (kracht 1 à 2 bft) viel wat tegen, maar toch heeft de molen enkele uren voor de prins kunnen draaien, een prachtig gezicht! Op Woudsend online zijn diverse foto’s te vinden (https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/jubileum-houtzaagmolen-de-jager-en-het-molenhuis).

Op zondag 15 september was de molen ook geopend, toen voor het festival Monumenten, Muziek en Meer. En wat was het een drukke dag voor de molenaars. Met voldoende wind en dus een zagende molen, ontvingen we circa 400 bezoekers!

* Terugblik op het jaar 2018

Ook in 2018 gebeurde er van alles op en rond houtzaagmolen De Jager. Hieronder een korte terugblik en de cijfers van het afgelopen jaar:

 • In januari werden er opnames gemaakt op de molen met Marit Bouwmeester. Dit gebeurde in het kader van de opening van Culturele Hoofdstad in Leeuwarden. De molen was bij de openingsshow mooi in beeld gebracht. Het filmpje is terug te vinden via onze Facebookpagina, 31 januari 2018.
 • Begin maart was de molen weer eens te aanschouwen vanaf het ijs in de Ee. Enkele prachtige schaatsdagen, waar een draaiende en werkende molen niet bij mocht ontbreken. Een kort filmpje hiervan is op Facebook te vinden, 7 maart 2018.
 • In maart werden er ook weer 2 lange lariksen (17 en 13 meter) gebracht voor het zagen van een mast en giek. Altijd extra leuk werk en een prachtig gezicht met de stammen die deels nog buiten de deur vallen.
 • Al langer waren er de geruchten, maar in april was daar het moment van de waarheid: de 3 grote wilgen aan de oostkant van de molen werden geknot. Voor de biotoop van de molen een prachtige ontwikkeling en we hebben er al veel profijt van gehad op de zaterdagen met oostenwind. Zie ook het Facebookbericht van 25 april 2018.
 • In april werd er ook een partijtje eiken gebracht voor loonzagen en daarnaast een dikke eik voor het maken van een koningsspil voor de molen in Joure. In juni werd deze verzaagd.
 • In mei werd er opnieuw een partij stammen gebracht bij de loswal in Woudsend, ditmaal van de gemeente. Begin mei was het ook weer een lang weekend feest met de Sleepbootdagen. Van vrijdag t/m zondag is de molen open geweest. De vrijdag en de zaterdag draaide de molen voor de prins vanwege te weinig wind, maar zondag was de molen daadwerkelijk in bedrijf. Een druk weekend, waarbij we zo’n 520 bezoekers hebben mogen ontvangen!
 • In juni was het dus o.a. tijd voor de eik die bedoeld was voor een koningsspil. Een mooie klus en nadat de balk klaar was (55×55 cm en 8 meter lang), moest deze nog even op de kar van de molenmaker. Met behulp van een kraan is dat uiteindelijk gelukt. Het hele verhaal kun je vinden op Facebook, 4 juli 2018 en in de Utskoat van september 2018.
 • In augustus is de molen enkele donderdagmiddagen open geweest vanwege de boerenmarkten in het dorp. Dat was de moeite waard en dat zal in 2019 een vervolg krijgen. Ook tijdens het SKS Skûtsjesilen in Woudsend was de molen geopend.
 • Maar het mooiste moment in augustus was toch wel dat held Maarten van der Weijden langs kwam zwemmen. Bij zijn doortocht door Woudsend kwamen veel mensen om hem aan te moedigen. Ook vanaf de stelling van De Jager was een populaire plek. Een enorm respect voor Maarten!
 • In september was er een succesvol monumentenweekend in Woudsend. In Woudsend werd op de zondag een speciaal evenement georganiseerd en dus was toen de molen ook geopend. In totaal waren er ruim 400 bezoekers geweest.
 • Bijna elke maand was er wel iets te beleven en zo was er in oktober weer de Nacht van de Nacht georganiseerd. Helaas geen wind deze avond, maar er kwamen toch ruim 80 mensen de molen bezoeken. Een prachtige foto staat op bij ons op Facebook, 29 oktober 2018.
 • In november waren er geen activiteiten, maar gelukkig wel voldoende wind om op zaterdag flink te kunnen zagen. In december eenzelfde verhaal, al moest er wel weer een dikke balk (50×50 cm; 8,25 meter lang) naar buiten gebracht worden. Ditmaal met behulp van 2 tractors.
 • Op 31 december werd het jaar afgesloten door nog één keer een middag de molen los te gooien en diverse klusjes af te ronden.
  2014 2015 2016 2017 2018
Uren open 465 446 485 494 557
Uren onbelast 57 49 53 55 96
Uren belast 134 169 147 161 185
Uren totaal 191 217 200 215 281
Omwentelingen 132.545 163.636 139.353 145.654 188.292
Meters gezaagd 180 245 206 270 234
Aantal bezoekers 2.330 1.469 2.619 1.608 2.754

Ondertussen is 2019 aangebroken en dat betekent dat houtzaagmolen De Jager 300 jaar bestaat! De voorbereidingen voor een feestelijke bijeenkomst gaan rustig aan van start. Op naar een prachtig en windrijk jaar!

* Open Monumentenweekend 2018 zeer geslaagd

Tijdens het Open Monumentenweekend van 8 & 9 september 2018 waren beide Woudsender molens geopend. In Woudsend was er beide dagen tevens het event “Monumenten, Muziek, Markt en Meer”. Vooral de zondag was er veel belangstelling voor de zagende De Jager, met zo’n 350 tot 400 bezoekers! Volgend jaar gaan we zeker weer meedoen.

* Friese Sleepbootdagen 2018 succesvol verlopen!

In het eerste weekend van mei waren er weer Friese Sleepbootdagen in Woudsend. Meer dan 60 klassieke sleepboten & opduwers kwamen weer naar het dorp, met allerlei leuke activiteiten daaromheen. Houtzaagmolen De Jager speelde natuurlijk ook weer een prominente rol. De molen ligt immers aan de Ee en in het verlengde van de kade waar alle boten lagen. Vele bezoekers kwamen langs en zagen de molen in actie. Vrijdag en zaterdag waaide het niet al te veel, maar zondag kon er volop worden gezaagd. Onderstaande foto laat de drukke toestand in Woudsend zien, zowel op het water als op het land.

Foto Friese Sleepbootdagen 2018

De foto is gemaakt door Tom Goossens, Touristinfo Woudsend (klik op de foto voor grote, duidelijke afbeelding)

* Terugblik op 2017

We kunnen weer terugkijken op een positief jaar. Over wind is eigenlijk altijd wel wat te klagen, maar er is weer veel gebeurd in en om de molen. Hieronder een korte terugblik:

 • Eind 2016 begonnen de werkzaamheden al met de mast & giek voor de restauratie van het beurtschip Dorp Grouw. In april 2017 was de zaagklus geheel afgerond. We mogen terugkijken op een mooi en leerzaam project! (zie Facebook, januari-april 2017) Na het zagen bleek echter wel dat de mast niet geschikt was, omdat er te veel noesten in de top van de stam bleken te zitten. Wordt vervolgd.
 • In de tweede helft van 2017 zijn er vooral veel platanen verzaagd tot dikke platen voor de gemeente De Fryske Marren.
 • In juli 2017 zijn twee molenaars naar houtzaagmolen De Rat te IJlst gevaren om daar een vijftal essen op te halen. Met de melkboot van de buurman werd er een mooi tochtje gemaakt (zie Facebook, juli 2017).
 • Naast de werkzaamheden op de molen is er in de werkplaats natuurlijk weer van alles gerealiseerd: banken, prachtige tafels, kastjes, bloembakken, broodplankjes, touwtakels en nieuwe mosterdpotten. Het ene voor de verkoop en de rest voor eigen gebruik.
 • In november 2017 slaagde Marc Kramer voor zijn molenaarsexamen. Hij was leerling op de andere molen in Woudsend (’t Lam), maar draaide al enige tijd in de ochtend mee op De Jager. Na het slagen is hij vooral ’s middags op De Jager te vinden. Zijn examen was te zien op Hea! van Omrop Fryslân (zie Facebook, november 2017).
 • De evenementen waarbij de molen betrokken was, werden opnieuw goed bezocht.

Hierbij een overzicht van de statistieken van 2017 in vergelijking met de voorgaande jaren:

  2014 2015 2016 2017
Uren geopend 465 446 485 494
Draaiuren onbelast 57 49 53 55
Draaiuren belast 134 169 147 161
Draaiuren totaal 191 217 200 215
Omwentelingen 132.545 163.636 139.353 145.654
Meters gezaagd 180 245 206 270
Aantal bezoekers 2.330 1.469 2.619 1.608

Foto de jager vuurwerk

Deze prachtige foto is gemaakt door BWonen op oudejaarsavond.

* Facebookpagina van De Jager

Houd de Facebookpagina van “Houtzaagmolen De Jager” in de gaten voor de (bijzondere) werkzaamheden die de molenaars verrichten! Eén of twee keer per maand volgt er een update met de werkzaamheden op de molen.

Het zaagwerk aan de mast en giek voor het beurtschip Dorp Grouw zijn inmiddels achter de rug. Momenteel (juni 2017) worden er verschillende stammen verzaagd. Van bijvoorbeeld coniferen, platanen en essen worden mooie planken/platen gezaagd.

* Terugblik op het bijzondere jaar 2016

2016 was een jaar waarin er van alles is beleefd. Naast het vele zagen, het andere reguliere werk op de molen en de verkoop van bankjes en tafels is bijvoorbeeld de penterbak weer in orde gemaakt. Deze wordt weer op historische wijze gebruikt (zie Facebook, maart 2016). Ook kwam er een periode waarbij er ruim 50 stammen bij de Fa. Nagelhout op het terrein lagen en waar de molenaars enkele zaterdagen werk aan hadden om deze bij de molen, met penterbak, te vervoeren (zie Facebook, juni 2016). En de laatste weken van 2016 stonden in het teken van het zagen voor masten en gieken, altijd weer bijzonder en natuurlijk historisch (zie Facebook, december 2016).

Het was ook een jaar waarin de molen een aantal keer op tv was te zien. Tijdens de Friese Molendag deed leerling Marc Kramer een woordje over de molen voor Omrop Súdwest (zie Facebook, september 2016). De ‘grote klap’ volgde echter in november, toen HEA van Omrop Fryslân een prachtige reportage maakte op en rond de molen en van de molenaars! (zie hieronder)

De molen heeft sinds oktober 2016 een prachtig houten beeld van De Jager op het terrein staan. Deze is op mooie wijze en met de hele molenaarsploeg onthuld. (zie hieronder)

De Jager kreeg het afgelopen jaar veel bezoek, veel meer dan in 2015. Dit kwam door de vele activiteiten in het dorp en op de molen. Bij drukke dagen valt te denken aan de Friese Molenaarsdag, de Sleepbootdagen, Nationale Molendag, Friese Molendag in combinatie met Woudsend & meer, SKS Skûtsjesilen en Woudsend in Kerstsfeer.

De wind liet zaterdags vaak te wensen over, maar toch kunnen de molenaars terugkijken op een bijzonder jaar!

De statistieken van 2016:

– Geopend: 484,75 uren

– Onbelast gedraaid: 53 uren

– Belast gedraaid: 147,25 uren

– Meters gezaagd: 205,75 meter

– Bezoekers: 2.619

– Omwentelingen: 139353

* Houtzaagmolen De Jager in Hea!

Op zaterdag 19 november 2016 zijn er opnames gemaakt door Hea! van Omrop Fryslân op de molen voor een reportage. Op dinsdag 22 november werd de reportage uitgezonden en dat leverde veel complimenten op. Hieronder de bijzonder mooie beelden op en rond de molen.

* Houten beeld voor De Jager!

Sinds oktober 2016 staat er een prachtig houten beeld van een jager en een hond naast de molen. Dit beeld is met een kettingzaag gemaakt door Jan Stoelwinder van het bedrijf Banzai-John, dat regelmatig resten hout bij de molen weg haalt om er weer iets moois van te maken. Dit beeld was een aangename verassing en de molenaars zijn er erg trots op. Op 22 oktober jl. is het beeld onthuld met de hele ploeg van De Jager.

foto-jager1

Hierbij het beeld met daarachter de molenploeg en Desiree Stoelwinder van het bedrijf Banzai-John. V.l.n.r.: Arjan Reekers, Marc Kramer, Desiree Stoelwinder, Lourens Feenstra, Freek Felkers, Jaap van Driel, Jan Coppens en Wybe de Vries.

* Positief 2015 achter de rug

Over het algemeen was 2015 een goed jaar voor de molen. Zaterdags was er vaak voldoende wind om te kunnen draaien en zagen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste cijfers van 2015.

– Geopend: 446 uren

– Onbelast gedraaid: 48,5 uren

– Belast gedraaid: 168,5 uren

– Meters gezaagd: 245,25 meter

– Bezoekers: 1.469

– Omwentelingen: 163.636

Foto Jager Oud&Nieuw

 


Nieuws uit het logboek van De jager

Nieuwsitems in de Woudsender dorpskrant, worden gepubliceerd op deze pagina.


ANBI-status

Klik hier voor meer informatie