ANBI status

ANBI gegevens
Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor bij de Belastingdienst geregistreerde instellingen veranderd. Het doel daarvan is om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Ook voor onze Stichting gelden deze nieuwe voorwaarden.

Naam van de Stichting
Stichting Houtzaagmolen De Jager

RSIN
807926929

Rekeningnummer van de stichting

NL84 RABO 0305 2158 33, t.n.v. Houtzaagmolen De Jager.

Contactgegevens
Stichting Houtzaagmolen de Jager
Leegwar 8
8551 NB Woudsend
Telefoon: 06-26747193
E-mail: info@houtzaagmolendejager.nl

Bestuurssamenstelling
H. Kuipers, voorzitter
A.R. Reekers, secretaris & penningmeester
J. Coppens, algemeen bestuurslid

Doelstelling van de Stichting
De Stichting heeft ten doel het in standhouden van de houtzaagmolen De Jager en het daarbij behorende complex.

Beloningsbeleid
De Stichting werkt alleen met vrijwilligers zonder welke beloning dan ook.

Beleidsplan                                                                                             

Beleidsplan Houtzaagmolen De Jager – voorlopig

Verslag activiteiten

www.houtzaagmolendejager.nl/actueel

https://www.facebook.com/Houtzaagmolendejager/

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2023

Geef een reactie