Geschiedenis

De molen is in 1719 gebouwd en heeft 3 zaagramen en een sleephelling.
In de fraaie gevel van een huis aan de “Bewaarskoallesteech ” te Woudsend zit een mooie gevelsteen in kleur, waarop een houtzaagmolen is uitgebeiteld, met daarvoor bomen in de kolk. Het opschrift luidt: 1719 Jelle Jurjens en Geertje Dirks. Aangenomen mag worden dat 1719 het bouwjaar van de houtzaagmolen De Jager is en Jelle Jurjens de eerste molenaar. Na vele wisselingen van eigenaar belandt de molen in 1925 in het bezit van de firma Siebolt Nauta en Zonen. Na hun faillissement in 1934 was tussen 1934 en 1952 de houtzager bezit van de koopman J. Westerhof. Vanaf 1952 hebben Jacob en Otto Nauta de molen verder geëxploiteerd.
In een zware storm rond 1935 sneuvelde een roede en dit feit markeerde het eind aan het windtijdperk. Op de zagerij ging men voortaan verder werken met een elektromotor, die tot 1970 in gebruik bleef. Rond 1950 stond de molen er triest bij, zonder kap en wiekenkruis.

De Stichting Zon en Vrijheid, gevestigd te Amsterdam-Slotermeer, kocht in 1965 het molencomplex, bestaande uit molenromp met zaag- en droogschuren, het molenaarshuis en de zeven woningen voor de knechten van de molen.
Deze Stichting is voortgekomen uit de vroegere A.J.C., (Arbeiders-Jeugd-Centrale), en bezat in ons land een zevental kampeerterreinen en watersportcentra.
Haar doel was vorming- en vakantieactiviteiten voor jongeren en kansarmen te realiseren op een niet-commercieële grondslag. Eerst had de Stichting, vanaf 1962, aan de noordkant van Woudsend, in het Watersportcentrum ‘t Hege Hùs, haar onderkomen gehad. Het molencomplex bood veel meer mogelijkheden. Eigenlijk was het van begin af aan niet de bedoeling dat de Stichting de zaagmolen weer maalvaardig zou gaan maken, te gebruiken en/of te exploiteren.
Het Stichtingsbestuur was gelukkig van mening dat de molen als monument en vanwege zijn landschappelijke waarde niet mocht verdwijnen. Uiteindelijk is dan toch, na veel tegenslag, molen De Jager maalvaardig gerestaureerd en kon er in 1975 weer met windkracht gezaagd worden. De laatste restauraties werden in 1994 en 2009 uitgevoerd.

De Jager is één van de drie werkende houtzaagmolens in Friesland. De andere twee zijn de De Rat in IJlst en De Zwaluw in Birdaard. De vrijwillig molenaars verzagen bomen die ze uit de omgeving aangeboden krijgen.

Geef een antwoord